Oversikt


Verftsporten

Verftsporten består av tre bygg - Verftsporten, bygg 111, garasje og verksted bygg 132 og verksted bygg 133.Den eldste delen er bygg 132, garasje og verksted, og ble bygget i 1858.

Hovedbygget, Verftsporten, ble oppført som "Vakt- og skolebygning" i 1859. Politi- og brannkorpset fikk stasjon i første etasje, mens Norges første tekniske skole flyttet inn i annen etasje. Skolen hadde lokaler her frem til 1939.

Bygget er oppført i teglstein og består av 2 etasjer kontorlokaler,
en loftsetasje og et slangetårn i 4 etasjer.
Sidebygningene benyttes i dag som lager og verksteder.

Verftsporten.jpg

Bygg 25

Dette er det nyeste bygget i Horten Industripark, og sto ferdig innflytningsklart høsten 2000.

Bygget er på totalt 7500 m2 og huser i dag 2 firmaer innenfor EMG konsernet, Norautron AS og Vestfold Engineering AS.

Norautron har pr. i dag ca. 270 ansatte.

Norautron.jpg

Bygg 17

Bygget ligger i hjerte av industriparken og er et monumentalt bygg som opprinnelig var en kontorbygning.

Under annen verdenskrig ble bygget liggende i ruiner etter
bombeangrepet kvelden 23. februar 1945. Bygget ble gjenreist i samme stil etter krigen, men denne gangen benyttet som lager.

Bygget består i dag av 4 etasjer med utleie lokaler, som kan nyttes til flere ulike formål.

IMG_9840, B18 og 17.JPG

Bygg 18

Bygg 18 ligger i nær tilknytning til Steindokka,
og huser i dag administrasjonen til HIP, Horten Industripark,
og HSR, Horten Skipsreparasjoner.

Bygget har verkstedhall i 1. etasje og kontorer, møterom
og spiserom i 2. etasje.

Mer informasjon om Steindokka finnes under HSR.

IMG_9689, B18.JPG

SMES Bygget

 


Bygg 24

Administrasjonsbygget inneholder3000 m2 kontorlokalerfordelt på 3 etg.

IMG_9857, B24.JPG

Bygg 30

Bygg 30 går også under navnet "Motorfabrikken".

4 etasjers gammelt, ærverdig bygg med store produksjons- og lagerhaller samt noen små kontorer.

I dag finner vi blant annet leietakere som Aker Kværner MH,
Norac Baggerø, Vcon Mekaniske og ikke minst HIP Kafé, i dette bygget.


Bygg 33

HIP’s nyeste bygg leies i sin helhet av Norsk Stål AS


Bygg 53

Testhallen leies av FMC Technologies