Skip to main content

“HORTENS MARINEESTABLISSEMENT”, “HORTENS VÆRFT”, “MARINENS HOVEDVÆRFT”, “CARLJOHANSVÆRNS VERFT”, “MARINENS HOVEDVERFT”, “HORTENS VERFT AS” – NAVNEFORANDRINGER UTEN REEL BETYDNING FOR EN INSTITUSJON SKAPT VED KGL. RES. AV 21 NOV. 1818.

Fra etableringen i 1818 frem til 1900 var skipsbygging en integrerende del av orlogsstasjonens virkeområde – noe man den gang anså som det eneste naturlige. Men ved århundreskiftet (1900) var den tekniske utviklingen kommet så langt at et skille mellom den sjømillitære og den tekniske virksomhet måtte tvinge seg frem.

Dette førte til at det vi i nåtiden kaller verftsvirksomhet, altså bygging av og reparasjon av skip og maskineri, ble opprettet som egen institusjon under Forsvarsdepartementet. Verftets karakter som militær bedrift ble beholdt helt frem til 2 verdenskrig. Etter frigjøringen i 1945 ble verftet instituert som eget rettssubjekt under Statens forvaltningsapparat.

De nye organer ble bemyndiget til å disponere på samme måte som et rent privat aksjeselskap og senere kalt Hortens Verft AS. Verftet har med kontinutet, stabilitet og kvalitet fremskaffet dyktige fagarbeidere og trygge arbeidsplasser til gagn for enkeltmennesker og for by og samfunn forøvrig – det har vært Horten bys livsnerve gjennom generasjoner. I dag Horten Industripark AS.

Kilde: “Skipsbygging på Horten gjennom 150 år”