Bedriftene som i dag er lokalisert på industriparken er satt sammen med tanke på integrasjon og komplementaritet. Derfor har vi også fått et levende industrimiljø der aktørene styrker hverandre gjennom faglig samarbeid og gjensidig kompetanseutfyllende virksomhet.

Området har en sentral, om ikke den mest sentrale plass, i norsk maritim historie. Her møtes gammel tradisjon og ny teknologi.