Skip to main content

LEIETAKERE

Nedenfor vises en oversikt over de firmaene som i dag finnes i parken.

Firmanavn

Betonmast AS
Bentzen Elektro AS
EM Agenturer AS
FMC Kongsberg Subsea AS
DGM Oslo AS
Firing & Thorsen AS
Horten Båtsenter AS
Horten Skipsreparasjoner AS
Horten Industripark AS, Adm.
MH Wirth AS
Miretu Sveis & Rør AS
Baggerød AS
Norautron AS
Norsk Stål AS
Pro-Corr AS
Sias AS
TT Samkjøp AS
Texi Electronics AS
VBK Nordic AS
Seippel Industri AS
Intersonic AS
Statnett SF
Ecas AS
BDO Horten
Zimmertech AS
Scan Lamps
Horten VVS AS
Embro Eiendom AS
Tangen Ingiør- og Arkitektkontor AS
KMS Arkitektkontor AS
Start Helse
Kongsberg Maritime AS

Hjemmeside

www.betonmast.no
www.bentzen-elektro.no
www.emagenturer.no
www.fmctechnologies.com
www.dgm.no

www.hortenbaat.no
www.hsr.no
www.hip.no
www.mhwirth.com

www.baggerod.no
www.norautron.no
www.norskstaal.no

www.sias-as.no

www.texielectronics.no
www.vbknordic.no

www.intersonic.no
www.statnett.no
www.ecas.nowww.hortenvvs.no

Byggnr

24
111
17
9,11, 53
155
30
41
18
18
10,12, 17,24,26,30
20
30
25
32, 33
23
15
24
3
31
23
26
23
26, 1 etg
24, 1 etg
24, 1 etg
24, 1 etg