Leietakere

Nedenfor vises en oversikt over de firmaene som i dag finnes i parken.


Firmanavn

Betonmast AS

Bentzen Elektro AS

EM Agenturer AS

FMC Kongsberg Subsea AS

DGM Oslo AS

Firing & Thorsen AS

Horten Båtsenter AS

Horten Skipsreparasjoner AS

Horten Industripark AS, Adm.

MHWirth AS

Miretu Sveis & Rør AS

Norqac Baggerød AS

Norautron AS

Norsk Stål AS

Pro-Corr AS

Sias AS

TT Innkjøp AS

Texi Electronics AS

VBK Nordic AS

Seippel Industri AS

Intersonic AS

Statnett SF

Ecas AS

BDO Horten

Zimmertech AS

Scan Lamps

Horten VVS AS

Byggnr

24

111

17

9,11, 53

155

30

41

18

18

10,12, 17,24,26,30

20

30

25

32, 33

23

15

24

3

31

23

26

23

26, 1 etg

24, 1 etg

24, 1 etg

24, 1 etg

-


Verftsporten

Tove S. Hellerud

KJV Glass og Design

111

111

 


Forskningsparken i Vestfold

HSN – Høgskolen i Sørøst-Norge

Innovasjon Norge

Microtech Innovation AS

Kongsberg Gruppen AS

Guardrec AS

Innowin AS

RS Sjøredningsskole AS