Leietakere

Nedenfor vises en oversikt over de firmaene som i dag finnes i parken.


Firmanavn

Betonmast AS

Borre Mekaniske, Nye AS

Bentzen Elektro AS

EM Agenturer AS

FMC Kongsberg Subsea AS

DGM Oslo AS

Firing & Thorsen AS

Stamina Helse AS

Horten Båtsenter AS

Horten Skipsreparasjoner AS

Horten Industripark AS, Adm.

MHWirth AS

Miretu Sveis & Rør AS

Norqac Baggerød AS

Norautron AS

Norautron Group AS

Norsk Stål AS

Pro-Corr AS

Sias AS

TT Innkjøp AS

Texi Electronics AS

VBK Nordic AS

Seippel Industri AS

Intersonic AS

Statnett SF

Ecas AS

BDO Horten

Zimmertech AS

Scan Lamps

Byggnr

24

3

111

17

9,11, 53

155

30

24

41

18

18

10,12, 17,24,26,30

20

30

25

24

32, 33

23

15

24

3

31

23

26

23

26, 1 etg

24, 1 etg

24, 1 etg

24, 1 etg


Verftsporten

Tove S. Hellerud

KJV Glass og Design

111

111

 


Forskningsparken i Vestfold

HSN – Høgskolen i Sørøst-Norge

Innovasjon Norge

Microtech Innovation AS

Kongsberg Gruppen AS

Guardrec AS

Innowin AS

RS Sjøredningsskole AS